Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

21:00
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud viaszydera szydera
20:59
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viaszydera szydera

December 04 2017

09:09
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku

December 03 2017

15:50
15:40
15:39
3030 c878 500

M. Hłasko

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers vianoomi noomi
15:34
1. Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu. 
2. Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden? 


Niepewność.
Reposted fromwaflova waflova vialottibluebell lottibluebell
15:34
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
Reposted fromWilalena Wilalena vialottibluebell lottibluebell

November 27 2017

21:01
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
20:46
3423 3587
20:46
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viaavooid avooid
20:41
Reposted fromFlau Flau viaMakeMePurr MakeMePurr
20:38
5253 b25a 500
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera

November 23 2017

10:31
10:18
0494 80ab
Reposted fromamatore amatore viaTanguero Tanguero
10:17
7564 548a
Reposted fromprno prno viaTanguero Tanguero
10:08
5296 4d7f
Reposted fromamatore amatore viaTanguero Tanguero
10:02
5299 bdeb
Reposted fromamatore amatore
09:51

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

Reposted frommrsmean mrsmean viaspokodama spokodama

November 09 2017

21:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl