Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

20:02
Reposted byjanka89 janka89
20:00
Reposted fromgruetze gruetze viaExfeletes Exfeletes

August 07 2017

18:14
18:14

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viapureevil pureevil
17:38
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem się kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.
— marcin świetlicki "olifant"
Reposted frommalinowa malinowa vialaparisienne laparisienne

August 06 2017

08:52
Reposted frombluuu bluuu viaoutofmyhead outofmyhead
08:52

August 03 2017

08:01
4046 1bf7
Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny
07:34
8961 0f26
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viarobints robints
07:18
07:15
07:11
Reposted frombluuu bluuu
07:01
07:00
8953 5938 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaconcarne concarne

August 02 2017

20:31
1900 8c56 500
Reposted fromamatore amatore vianietutejsza nietutejsza
20:26
0988 caba 500
Reposted fromimaybebad imaybebad
08:15
6568 15b7 500
Reposted fromesperantoo esperantoo viaszydera szydera
08:14
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaszydera szydera
08:13
Spójrz ile czasu marnujemy czekając na kogoś. 
08:12
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromwaflova waflova viaSecret-Obsession Secret-Obsession
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl