Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2018

18:52
 
18:46
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne. 
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabreatheslow123 breatheslow123
18:40
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via12czerwca 12czerwca
18:38

June 03 2018

20:16
Rozpierdala mnie dziś samotność.
20:15
Chodź, połóż się obok, zresztą, po co się kochać, chcę cię rozebrać do naga, patrzeć na twoje piersi i biodra, jak skóra napina się na kostkach, jak bieleje ci i czerwienieje na zmianę splot słoneczny. Zresztą, chodź się kochać.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutcat outcat viaSecret-Obsession Secret-Obsession
20:15
20:14
9302 0086 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaavooid avooid

June 02 2018

16:44

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

May 31 2018

12:16
9147 8cf9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMakeMePurr MakeMePurr

May 28 2018

21:12
5319 4d4c
Reposted fromkarahippie karahippie viarock-sex-love rock-sex-love
21:11
9525 3860 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
21:10
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viazapachsiana zapachsiana

May 25 2018

19:07

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaspokodama spokodama
19:05
8799 e8ba
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszydera szydera
19:05

May 03 2018

18:34
4924 0404
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaavooid avooid
18:32
7321 3ef6
Reposted frompiehus piehus viaBirdofParadise BirdofParadise
18:31
Sam nie wiem, kim jestem w Twoich oczach
Może wcale mnie w nich nie ma
I spokojnie śnisz po nocach
— ZdunO "O niej"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialottibluebell lottibluebell
15:53
1193 4f44
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaZoonk11 Zoonk11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl