Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

21:39
07:20
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen vialaparisienne laparisienne

June 25 2017

11:31
Ilu ludzi samotnie przemierza życie tylko dlatego, że nie mogą być z tymi, których kochają?
— MJoannaC- “Mężczyzna z tuszem na dłoni”
11:31
11:30
2706 c78f 500
Reposted fromslodziak slodziak viaMakeMePurr MakeMePurr
11:30

A nie znikniesz mi?

Reposted frommarysia marysia viamadadream madadream
11:29
Dom budują ludzie, razem wspólnie, układając każdą cegłę dbają o niego, taki dom przetrwa.  Rozpada się ten zaniedbany. Gdzie wszyscy domownicy chodzą własnymi ścieżkami, kłócą się i niezgadzają, tam nie rozmawiają, tam się spierają. Dom zaniedbują. Chaos panuje. Taki dom nie przetrwa. Kiedy nikt nie buduje, gdy nikt nie próbuje. 
— A.S. Skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viamadadream madadream

June 24 2017

21:00
2166 9ab5 500
Reposted fromjethra jethra viaitmakesmecalm itmakesmecalm
10:19
10:18
1333 6b7c 500
10:18
4898 7dbb 500
10:17
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viaanuszka anuszka

June 22 2017

12:01

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
12:00
8894 ac66
Reposted fromChibichan Chibichan viamadadream madadream
05:52
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viakamilab kamilab
05:36
8998 4523
Reposted fromczajnikq czajnikq viafreska freska

June 21 2017

20:33
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viafreska freska
13:45
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer
09:40
7069 d035
Reposted fromkrzysk krzysk viasimplyfalling simplyfalling
09:21
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawinnym-swiecie winnym-swiecie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl