Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

18:36
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
18:30

Antidotum na niepokój była temperatura Twojego ciała.

Reposted fromcLAUDettte cLAUDettte viamadadream madadream

April 26 2017

21:24
3700 bc43
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaduzedziecko duzedziecko
18:01
4510 0e2f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viachrzrzrz chrzrzrz
17:41
17:36
5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod vialottibluebell lottibluebell
17:35
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero vialottibluebell lottibluebell

April 25 2017

11:55
11:16
5678 650a
Reposted fromkonbeto konbeto viabarock barock
11:04

“Poza tym chciałbym już zobaczyć twoją mordę. Ktoś kto nie boi się ośmieszenia napisałby: tęsknię”.

— z listu Ryszarda Lassoty do Agnieszki Osieckiej
10:52
1150 343b 500
10:47
7959 ab2c
Reposted fromTangizz Tangizz viaszydera szydera
10:47
0766 9bfd
Reposted fromExplorers Explorers viaszydera szydera

April 24 2017

16:38
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
16:37
16:18
3484 ce85 500
Reposted byduzedziecko duzedziecko

April 22 2017

21:38
0854 f0f7
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
21:35
1046 34fa
Reposted fromBoomGifs BoomGifs

April 21 2017

21:47
21:21
4603 ea67
Reposted fromblubra blubra viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl