Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2019

21:11
2225 6bad 500
Reposted fromcorvax corvax viakapitandziwny kapitandziwny
21:11
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaJosette Josette
21:05
Kobieta, która płacze w obecności swojego kochającego mężczyzny, otrzymuje od niego wszystko, co chce. Kobieta, która płacze w obecność mężczyzny, który już jej nie kocha, jest stracona.
— Michel Bussi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
20:58
5884 7fe4 500
Reposted fromobliviate obliviate viaspokodama spokodama
20:51
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''

December 28 2018

21:27
  • miałem już parę razy to straszliwe przygnębiające przenajsmutne uczucie, że powinienem w danej chwili w innym miejscu być, niż w tym, w którym w danej chwili byłem.
— Edward Stachura
21:27
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
21:26

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

21:26
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead
21:24
2681 6c96
Reposted fromNekoii Nekoii viaoutofmyhead outofmyhead
21:22
9519 9c77 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaincentive incentive
21:21
0003 37e5
21:20
21:18
6909 0745 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaoutofmyhead outofmyhead
21:17
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaoutofmyhead outofmyhead
21:16
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
21:16
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja viaoutofmyhead outofmyhead
21:16
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viaoutofmyhead outofmyhead
21:13
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaoutofmyhead outofmyhead

October 19 2018

20:37
Dzieci? Jeśli z nim, to nawet teraz. Ślub? Jeśli z nim, może być nawet dzisiaj.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl