Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2018

18:01
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viamore-than-a-memory more-than-a-memory
18:00
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
17:59
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty viaPoranny Poranny

July 12 2018

15:57
15:54
15:53
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
15:53

July 08 2018

10:29
6941 4ca4
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
10:05
09:58
7888 798e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaitmakesmecalm itmakesmecalm

July 05 2018

20:46
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
20:43
20:39
8774 d1fc 500
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
20:38
Obojętność może być sposobem uniknięcia bólu.
— z filmu "Milczenie owiec"
Reposted fromkfavart kfavart viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
20:37
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
20:36
20:34
8330 926c
Reposted frominfrezja infrezja via12czerwca 12czerwca
20:33
7556 c11d 500
Reposted fromjustyha justyha viaoutofmyhead outofmyhead
20:32
20:32
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— richard paul evans.
Reposted fromrol rol viaSecret-Obsession Secret-Obsession
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl